ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Α. Άρθρα σε ξενόγλωσσα ιατρικά περιοδικά

1. «Angiopoietin-2 primes infection-induced preterm delivery», Polyzou EN, Evangelinakis NE, Pistiki A, Kotsaki A, Siristatidis CS, Chrelias CG, Salamalekis E, Kassanos DP, Giamarellos-Bourboulis EJ. PLoS One. 2014 Jan 21;9(1):e86523. Impact factor: 3,74

2. «Alterations in the cellular component of the maternal immune system in a murine preterm delivery model», Evangelinakis N., Polyzou E., Salamalekis G, Kotsaki A, Chrelias C, Giamarellos-Bourboulis E, Kassanos D. J Matern Fetal Neonatal Med. 2013;26(10):1024-9 Impact factor: 1,592

3. «Breast conserving surgery in multicentric breast cancer, preliminary data of our experience», Zervoudis S, Iatrakis G, Mares P, Boileau L, Grammatikakis I, Evangelinakis N, Daures JP, Leteuff I, Avgoulea A, Stefos T, Navrozoglou I. Eur J. Gynaec Oncol, 2014;35(5):530-534. Impact factor: 0,64

4. «A phase II study of preoperative plus perioperative docetaxel and doxorubicin chemotherapy, surgery, radiotherapy and neoadjuvant hormone therapy in the multidisciplinary treatment of patients with locally advanced and inflammatory breast cancer», Poulakaki F, Evangelinakis N, Makris G, Polyzou E, Kouloulias V, Siristatidis C, Pectasides D, Chrelias C. MOJ. 2013;1(3):64-8

5. «Endometrium and ovarian cancer synchronous to endometriosis--a retrospective study of our experience of 7 years.», Grammatikakis I, Zervoudis S, Evangelinakis N, Tziortzioti V. J Med Life. 2010 Jan-Mar;3(1):76-9

6. «Prevalence of acute hemoperitoneum in patients with endometriotic ovarian cysts: a 7-year retrospective study.», Evangelinakis N, Grammatikakis I, Salamalekis G, Tziortzioti V, Samaras C, Chrelias C, Kassanos D. Clin Exp Obstet Gynecol. 2009;36(4):254-5. Impact factor: 0,45

7. «Prevalence of severe pelvic inflammatory disease and endometriotic ovarian cysts: a 7-year retrospective study.», Grammatikakis I, Evangelinakis N, Salamalekis G, Tziortzioti V, Samaras C, Chrelias C, Kassanos D. Clin Exp Obstet Gynecol. 2009;36(4):235-6. Impact factor: 0,45

8. «Successful pregnancy after radiotherapy with 131I for differentiated thyroid cancer. A case report and review of the literature.», Grammatikakis I, Trakakis E, Evangelinakis N, Hintipas E, Salamalekis G, Kassanos D. Clin Exp Obstet Gynecol. 2010;37(4):328-30 Impact factor: 0,45

9. «Incidence of synchronous primary neoplasms of the female reproductive tract in women with ovarian endometriosis: a retrospective analysis of 811 cases.», Grammatikakis I, Ivanov S, Evangelinakis N, Zevoudis S, Tziortzioti V. Akush Ginekol (Sofiia). 2009;48(3):26-30.Β. Δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων (proceedings)

1. «Iliofemoral thrombophlebitis at the 6th week of gestation: a case report», Batalias L., Evangelinakis N., Polizou I., Panayiotopoulos D., Kassanos D., 8th World Congress in Perinatal Medicine, Florence, 5-9 September 2007

2. «Adult onset of a Dandy Walker syndrome and successful pregnancy outcome: a case report», Batalias L., Bournas N., Choli M., Evangelinakis N., Kassanos D., 8th World Congress in Perinatal Medicine, Florence, 5-9 September 2007

3. «Birth of a healthy neonate by a woman with history of acute coronary syndrome (ACS) and infertility», Batalias L, Makridima S, Polyzou E, Panagiotopulos D, Evangelinakis N, Kassanos D, 8th World Congress in Perinatal Medicine, Florence, 5-9 September 2007

4. «Crohn disease and pregnancy complicated with preeclampsia: a case report», Evangelinakis N., Salamalekis G., Skarpas P., Chrelias C., Perros G., Salamalekis E., 8th World Congress in Perinatal Medicine, Florence, 5-9 September 2007

5. «Use of misoprostol for termination of pregnancy at 1st and 2nd trimester», Patsouras K., Evangelinakis N., Chrelias C., Salamalekis G., Trompoukis P., Kassanos D., 8th World Congress in Perinatal Medicine, Florence, 5-9 September 2007

6. «Vacuum extractor (ventouse) use in obstetrics and perinatal outcomes», Κaranikolopoulos P., Makridima S., Evangelinakis N., Salamalekis G., Salamalekis E., 8th World Congress in Perinatal Medicine, Florence, 5-9 September 2007Γ. Δημοσιεύσεις σε περιλήψεις διεθνών συνεδρίων (Supplements)

1. «Bilateral salpingectomy in young patients with ovarian cancer and desire for fertility preservation», Makris M, Evangelinakis N, Bolkas V, Panagopoulos P, Siristatidis C, Chrelias C. ESGO State of the Art Conference, Follow up in gynaecological malignancies, September 11-13, 2014, Torino Int J Gynecol Cancer, Vol 24, Suppl 2:8 Συντελ.απήχησης: 1,941

2. «Systematic use of hysteroscopy in the surveillance of patients with endometrial cancer and desire for fertility preservation», Makris M, Bolkas V, Evangelinakis N, Chrelias C, Siristatidis C. ESGO State of the Art Conference, Follow up in gynaecological malignancies, September 11-13, 2014, Torino Int J Gynecol Cancer, Vol 24, Suppl 2:8 Συντελ.απήχησης: 1,941

3. «Correlation of hormonal receptor status, Ki-67 and cerbB2 expression with prognosis, invasive recurrence and therapeutic outcomes in ductal carcinoma in situ of the breast», Poulakaki N, Makris G, Evangelinakis N, Bafaloukos D, Siristatidis C, Chrelias C., EBCC, 19-21 March 2014, Glascow Eur J Cancer, Vol 50, Suppl 2:S122 Συντελ.απήχησης: 4,819

4. «A rare case of Wernicke encephalopathy during pregnancy», Evangelinakis N, Eftichiadis C, Papapanagiotou I, Migkli K, Grammatikakis I., VII Tagung der Deutch-Griechischen Gesellschhaft fur Gynecologie und Geburtshilfe, Corfu, June 15-16, 2013 Arch Gynecol Obstetr Suppl , 2013, Vol 288 (2): 469-479 Συντελ.απήχησης: 1,277

5. «Homozygous β-thalassemia in pregnancy: a case report», Grammatikakis I, Evangelinakis N, Kortesiadis D, Pantatosakis M, Polyzou E, Chrelias C, VII Tagung der Deutch-Griechischen Gesellschhaft fur Gynecologie und Geburtshilfe, Corfu, June 15-16, 2013 Arch Gynecol Obstetr Suppl , 2013, Vol 288 (2): 469-479 Συντελ.απήχησης: 1,277

6. «Motherhood, fertility and eutocia in Minoan Crete (3000-1750 BC)», Grammatikakis I, Eftichiadis C, Evangelinakis N, Dimakakos E, VII Tagung der Deutch-Griechischen Gesellschhaft fur Gynecologie und Geburtshilfe, Corfu, June 15-16, 2013 Arch Gynecol Obstetr Suppl , 2013, Vol 288 (2): 469-479 Συντελ.απήχησης: 1,277

7. «George Papanicolaou in Munich: contacts and influences at the beginning of a legendary scientific career», Grammatikakis I, Evangelinakis N, Dimakakos E, Eftichiadis C, VII Tagung der Deutch-Griechischen Gesellschhaft fur Gynecologie und Geburtshilfe, Corfu, June 15-16, 2013 Arch Gynecol Obstetr Suppl , 2013, Vol 288 (2): 469-479 Συντελ.απήχησης: 1,277

8. «Case report of a patient with polyarteritis nodosa that was diagnosed during pregnancy», Grammatikakis I, Evangelinakis N, Eftichiadis C, Papapanagiotou I, Mourtzakis S, Kassanos D, VII Tagung der Deutch-Griechischen Gesellschhaft fur Gynecologie und Geburtshilfe, Corfu, June 15-16, 2013 Arch Gynecol Obstetr Suppl , 2013, Vol 288 (2): 469-479 Συντελ.απήχησης: 1,277

9. «Correlation between ovarian malignancies and moderate and severe endometriosis: a retrospective study», Grammatikakis I, Evangelinakis N, Salamalekis G, Polyzou E, Chrelias C, Samaras C, Tziortzioti V, Kassanos D., 13th World Congress of Gynecological Endocrinology, Florence, February 28 – March 2, 2008 Gynecol Endocrinol Suppl I, 24: 126, 2008 Συντ. απήχησης: 1,169

10. «Successful pregnancy one year after treatment with radioactive iodine for thyroid cancer: a case report», Grammatikakis I, Evangelinakis N, Chrelias C, Hintipas E, Kassanos D., 13th World Congress of Gynecological Endocrinology, Florence, February 28 – March 2, 2008 Gynecol Endocrinol Suppl I, 24: 277, 2008 Συντ. απήχησης: 1,169

11. «Vacuum extractor (ventouse) use in obstetrics and perinatal outcomes», Κaranikolopoulos P., Makridima S., Evangelinakis N., Salamalekis G., Salamalekis E., 8th World Congress in Perinatal Medicine, Florence, 5-9 September 2007 J Perinat Med Suppl II, 35:S73, 2007 Συντ. απήχησης: 1,000

12. «Iliofemoral thrombophlebitis at the 6th week of gestation: a case report», Batalias L., Evangelinakis N., Polizou I., Panayiotopoulos D., Kassanos D., 8th World Congress in Perinatal Medicine, Florence, 5-9 September 2007 J Perinat Med Suppl II, 35:S115, 2007 Συντ. απήχησης: 1,000

13. «Adult onset of a Dandy Walker syndrome and successful pregnancy outcome: a case report», Batalias L., Bournas N., Choli M., Evangelinakis N., Kassanos D., 8th World Congress in Perinatal Medicine, Florence, 5-9 September 2007 J Perinat Med Suppl II, 35:S123, 2007 Συντ. απήχησης: 1,000

14. «Birth of a healthy neonate by a woman with history of acute coronary syndrome (acs) and infertility», Batalias L, Makridima S, Polyzou E, Panagiotopulos D, Evangelinakis N, Kassanos D., 8th World Congress in Perinatal Medicine, Florence, 5-9 September 2007 J Perinat Med Suppl II, 35:S115, 2007 Συντ. απήχησης: 1,000

15. «Crohn disease and pregnancy complicated with preeclampsia: a case report», Evangelinakis N., Salamalekis G., Skarpas P., Chrelias C., Perros G., Salamalekis E., 8th World Congress in Perinatal Medicine, Florence, 5-9 September 2007 J Perinat Med Suppl II, 35:S155, 2007 Συντ. απήχησης: 1,000

16. «Threatened miscarriages and obstetric outcome», Evangelinakis N, Makridima S, Chaidogiannos K, Karanikolopoulos P, Salamalekis E., 8th World Congress in Perinatal Medicine, Florence, 5-9 September 2007 J Perinat Med Suppl II, 35:S155, 2007 Συντ. απήχησης: 1,000

17. «Use of misoprostol for termination of pregnancy at 1st and 2nd trimester», Patsouras K., Evangelinakis N., Chrelias C., Salamalekis G., Trompoukis P., Kassanos D., 8th World Congress in Perinatal Medicine, Florence, 5-9 September 2007 J Perinat Med Suppl II, 35:S237, 2007 Συντ. απήχησης: 1,000

18. «Rare case of fetal thoracic cystic lymphangioma. Prenatal diagnosis with ultrasound and magnetic resonance imaging», Trompoukis P, Evangelinakis N, Karanikolopoulos P, Nicolaidou M, Zourla A, Kassanos D.8th World Congress in Perinatal Medicine, Florence, 5-9 September 2007 J Perinat Med. Suppl II 35: 285, 2007 Συντ. απήχησης: 1,000Δ. Άρθρα σε ελληνόγλωσσα ιατρικά περιοδικά

1. «Οι ενδοκοιλιακές συμφύσεις στη γυναικολογική χειρουργική», Ευαγγελινάκης Ν., Νικολάου Μ., Κατάσος Θ., Ελληνικό Περιοδικό Γυναικολογίας και Μαιευτικής, 2012, 11(4): 123

2. «Ο ρόλος της λοίμωξης και της φλεγμονώδους απόκρισης της μητέρας στην πρόωρη ρήξη των εμβρυϊκών υμένων: παθοφυσιολογικά δεδομένα», Ευαγγελινάκης Ν., Πολύζου Η., Κασσάνος Δ., Ελληνικό Περιοδικό Γυναικολογίας και Μαιευτικής, 2012, 11(3): 107

3. «Κύηση και Καρκίνος του Μαστού», Ευαγγελινάκης Ν., Πολύζου Η., Γραμματικάκης Ι., Κασσάνος Δ., Ελληνικό Περιοδικό Γυναικολογίας και Μαιευτικής, 2011, 10(4): 125

4. «Προεκλαμψία: παθογενετικοί μηχανισμοί σε κυτταρικό και μοριακό επίπεδο», Γραμματικάκης Ι., Ευαγγελινάκης Ν., Σαλαμαλέκης Γ., Κρεατσά Μ., Κασσάνος Δ., Θέματα Μαιευτικής – Γυναικολογίας, 2010, 1:17

5. «Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος και κύηση», Γραμματικάκης Ι., Σαλαμαλέκης Γ., Ευαγγελινάκης Ν., Πατσούρας Κ., Κασσάνος Δ., Ελληνικό Περιοδικό Γυναικολογίας και Μαιευτικής,2009, 8(3):181

6. «Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο και κύηση: Διάγνωση και Θεραπεία», Γραμματικάκης Ι., Ευαγγελινάκης Ν., Σαλαμαλέκης Γ., Κασσάνος Δ., Ελληνικό Περιοδικό Γυναικολογίας και Μαιευτικής,2009, 8(2):109

7. «Επιτυχής έκβαση κύησης μετά από θεραπεία καρκίνου του θυρεοειδούς: περιγραφή ενός περιστατικού», Γραμματικάκης Ι., Ευαγγελινάκης Ν., Τρακάκης Ε., Κασσάνος Δ., Ελληνικό Περιοδικό Γυναικολογίας και Μαιευτικής,2009, 8(2):141

8. «Η τιβολόνη στην πρόληψη και τη θεραπεία της μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης», Γραμματικάκης Ι., Λυκάκης Α., Ευαγγελινάκης Ν., Κασσάνος Δ., Θέματα Μαιευτικής – Γυναικολογίας, 2009, 2:122

9. «Γονιδιακοί παθογενετικοί μηχανισμοί στον καρκίνο του μαστού», Γραμματικάκης Ι., Ευαγγελινάκης Ν., Σαλαμαλέκης Γ., Κασσάνος Δ., Θέματα Μαιευτικής – Γυναικολογίας, 2009, 1:31

10. «Η γυναίκα στη μινωική Κρήτη», Γραμματικάκης Ι., Ευαγγελινάκης Ν., Κασσάνος Δ., Θέματα Μαιευτικής – Γυναικολογίας, 2009, 1:60

11. «Βιοχημικοί δείκτες πρόγνωσης της προεκλαμψίας», Γραμματικάκης Ι., Ευαγγελινάκης Ν., Σαλαμαλέκης Γ., Κασσάνος Δ., Ελληνικό Περιοδικό Γυναικολογίας και Μαιευτικής, 2009, 8(1):47

12. «Παθήσεις του ήπατος στην κύηση», Ι. Γραμματικάκης, Ν. Ευαγγελινάκης, Δ.Κασσάνος, Ελληνικό Περιοδικό Γυναικολογίας και Μαιευτικής,2008, 7;1:45

13. «Άσκηση βίας στη διάρκεια της κύησης», Ν. Ευαγγελινάκης, Π. Σκάρπας, Ε. Σαλαμαλέκης, Ελληνικό περιοδικό Γυναικολογίας και Μαιευτικής

14. Πορφύρα Henoch-Schonlein και Κύηση», Ν. Ευαγγελινάκης, Π. Σκάρπας, Ε. Γρουζή, Α. Τραυλού, Ε. Σαλαμαλέκης, Εφηβική Γυναικολογία Αναπαραγωγή και Εμμηνόπαυση

15. «Ενδομητρίωση: Νεότερα δεδομένα στην αιτιοπαθογένεια της νόσου», Π. Καρανικολόπουλος, Ν. Ευαγγελινάκης, Δ. Κασσάνος, Ελληνικό Περιοδικό Γυναικολογίας & Μαιευτικής, 2008, 7(1): 55