ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Α. Προφορικές Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια

1. «Laparoscopic myomectomy for multiple big fibroids using 10mm laparoscopic screw», Trompoukis P, Evangelinakis N, Angelopoulos M., 22nd Annual Congress ESGE togeher with 6th congress of FOG, Berlin, 16-19 october 2013.

2. «Sacrocolpopexy for vaginal vault prolapse», Trompoukis P., Evangelinakis N., Grammatikakis I., 22nd Annual Congress ESGE togeher with 6th congress of FOG, Berlin, 16-19 october 2013.

3. «Rupture of endometrioma in a 14 year-old girl presenting with acute abdominal pain», Evangelinakis N., Koutoulakis I., Nikolaou M., Katasos T., Mediterranean Society for Reproductive Medicine (MCRM) International Meeting “Endometriosis: Current management and future trends”, Aghios Nikolaos, 21-23 October 2011.

4. «The role of early ERCP at the outcome of severe acute pancreatitis», Evangelinakis N., Tsounaki E., Oikonomou I., Kiriakopoulos A., Kiriakou V., Triantafillidis S., Skaltsas S., New European Surgical Academy (NESA) Congress 2009 joined with the 5th Breast Symposium, Athens, 28-30 May 2009

5. «Operative complications during laparoscopic cholocystectomy», Tsounaki e., Kanakopoulos D., Kalllinikas G., Vlachogiorgos A., Evangelinakis N., Kiriakou V., Skaltsas S., New European Surgical Academy (NESA) Congress 2009 joined with the 5th Breast Symposium, Athens, 28-30 May 2009

6. «Incidence of shoulder dystocia and perinatal outcome; a 5-year experience», I. Grammatikakis, N. Evangelinakis, G. Salamalekis, K. Patsuras, D. Kassanos, 11th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI), Paris, 27-30 November 2008

7. «Correlation between ovarian malignancies and moderate and severe endometriosis: a retrospective study», Grammatikakis I, Evangelinakis N, Salamalekis G, Polyzou E, Chrelias C, Samaras C, Tziortzioti V, Kassanos D., 13th World Congress of Gynecological Endocrinology, 1o Congresso ISGE Italia, Florence, 28 February-2 March 2008

8. «Studio comparativo della idrosonografia con i ecografia transvaginale», Zourla A., Evangelinakis N., Salambasis K., Salamalekis G., Kassanos D., Oikonomou K., Salamalekis E., 83° Congresso Nazionale SIGO - 48° Congresso Nazionale - AOGOI 15° Congresso Nazionale AGUI, Napoli, 14-17Ottobre 2007

9. «Controllo clinico e biochimico dei neonati alla nascita», Skarpas P., Salamalekis G., Chrelias C., Evangelinakis N., Chaidogiannos C., Loghis C., Salamalekis E., 83° Congresso Nazionale SIGO - 48° Congresso Nazionale - AOGOI 15° Congresso Nazionale AGUI, Napoli, 14-17Ottobre 2007

10. «Vacuum extractor (ventouse) use in obstetrics and perinatal outcomes», Κaranikolopoulos P., Makridima S., Evangelinakis N., Salamalekis G., Salamalekis E., 8th World Congress in Perinatal Medicine, Florence, 5-9 September 2007Β. Προφορικές Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια

1. «Κύηση και τετραλογία Fallot: Περιγραφή περιστατικού», Ι. Γραμματικάκης, Χ. Παρθένης, Ν. Ευαγγελινάκης, Π. Σκάρπας, Δ. Κασσάνος, 24η Ειδική Σύνοδος Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας, Κυλλήνη, 30 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2014

2. «Κύηση και κακόηθες μελάνωμα: Περιγραφή περιστατικού», Ι. Γραμματικάκης, Χ. Παρθένης, Ν. Ευαγγελινάκης, Χ. Χρέλιας, Δ. Κασσάνος, 24η Ειδική Σύνοδος Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας, Κυλλήνη, 30 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2014

3. «Οξεία εμφάνιση εμβρυϊκού ύδρωπα: Περιγραφή περιστατικού», Ι. Γραμματικάκης, Π. Τρομπούκης, Ν. Ευαγγελινάκης, Ε. Τσαπάκη, Χ. Χρέλιας, Δ. Κασσάνος, 24η Ειδική Σύνοδος Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας, Κυλλήνη, 30 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2014

4. «Οι αποπτωτικοί μηχανισμοί των μονοκυττάρων και των λεμφοκυττάρων και η έκφραση του TREM-1 σε πειραματικό μοντέλο πρόωρου τοκετού σε επίμυες», Ν. Ευαγγελινάκης, Η. Πολύζου, Χ. Χρέλιας, Χ. Συριστατίδης, Ι. Γραμματικάκης, Π. Παναγόπουλος, Ε. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης, Δ. Κασσάνος, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής, Ιωάννινα, 2-4 Μαΐου 2014

5. «Επιδημιολογικά δεδομένα αναφορικά με τη γέννηση θνησιγενών νεογνών σε Τεταρτοβάθμιο νοσοκομείο της Αθήνας», Χ. Χρέλιας, Ν. Ευαγγελινάκης, Χ. Συριστατίδης, Π. Παναγόπουλος, Δ. Κασσάνος, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής, Ιωάννινα, 2-4 Μαΐου 2014

6. «Η περιγεννητική φροντίδα του νεογνού στο Βυζάντιο», Ν. Ευαγγελινάκης, Ι. Γραμματικάκης, Π. Τρομπούκης, Μ. Ευαγγελινάκη, 40ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο , Αθήνα, 14-17 Μαΐου 2014

7. «Κύηση κατά την εφηβεία και περιγεννητική έκβαση: αναδρομική μελέτη 57 περιπτώσεων», Ν. Ευαγγελινάκης, Ι. Γραμματικάκης, Χ. Παρθένης, Κ. Μίγκλη, Ι. Παπαπαναγιώτου, Π. Σκάρπας, 40ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο , Αθήνα, 14-17 Μαΐου 2014

8. «Αυξημένο σωματικό βάρος της γυναίκας και περιγεννητική έκβαση: αναδρομική μελέτη», Ι. Γραμματικάκης, Κ. Μίγκλη, Ν. Ευαγγελινάκης, Ι. Παπαπαναγιώτου, Χ. Χρέλιας, Δ. Κασσάνος, 40ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο , Αθήνα, 14-17 Μαΐου 2014

9. «Εμβρυϊκή δυσρυθμία και οξεία εγκατάσταση εμβρυϊκού ύδρωπα: περιγραφή περιστατικού», Τσεκούρα Ε, Ευαγγελινάκης Ν, Συριστατίδης Χ, Λουκοπούλου Σ, Γεωργατζά Γ, Παπαλεξανδρής Θ, Γραμματικάκης Ι, Χρέλιας Χ, 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Αθήνα, 01-03 Νοεμβρίου 2013.

10. «Μελέτη του ρόλου της ειδικής και μη ειδικής ανοσολογικής απόκρισης σε πειραματικό μοντέλο πρόωρου τοκετού σε επίμυες», Ευαγγελινάκης Ν, Πολύζου Η, Σαλαμαλέκης Γ, Κοτσάκη Α, Χρέλιας Χ, Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης Ε, Κασσάνος Δ, 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Αθήνα, 01-03 Νοεμβρίου 2013.

11. «Διαμαρτίες διάπλασης του εγκεφάλου του εμβρύου: ακρανία εμβρύου-αναφορά περίπτωσης», Τσέβης Κ, Παντατοσάκης Ε, Μακρυδήμα Σ, Παπαπαναγιώτου Ι, Ευαγγελινάκης Ν, Γραμματικάκης Ι, 39ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 22-25 Μαΐου 2013

12. «Εγκεφαλικές διαμαρτίες διάπλασης του εμβρύου: αγενεσία μεδολοβίου-αναφορά περίπτωσης», Σιούτης Δ, Παντατοσάκης Ε, Παρθένης Χ, Παπαπαναγιώτου Ι, Ευαγγελινάκης Ν, Γραμματικάκης Ι, 39ο Πανελλήνιιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 22-25 Μαΐου 2013

13. «Ιατρική Σχολή της Μονής του Σαλέρνο», Γραμματικάκης Ι., Ευαγγελινάκης Ν., Τρομπούκης Π., Κασσάνος Δ., 9η Πανελλήνια Διημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αμφίκλεια, 30 Νοεμβρίου & 1 Δεκεμβρίου 2013.

14. «Η Αγία Παρασκευή, προστάτιδα των οφθαλμών», Γραμματικάκης Ι., Δημακάκος Ε., Ευαγγελινάκης Ν., Κασσάνος Δ., 9η Πανελλήνια Διημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αμφίκλεια, 30 Νοεμβρίου & 1 Δεκεμβρίου 2013.

15. «Αντιμετώπιση τροφοβλαστικής νόσου με διατήρηση της γονιμότητας σε περιστατικό όπου δεν ήταν δυνατή η εκκενωτική – διαγνωστική απόξεση», Ευαγγελινάκης Ν., Κουτουλάκης Ι., Τιμοθέου Σ., Νικολάου Μ., Κατάσος Θ., 4ο Παγκρήτιο Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο Μ/Γ, Χανιά, 9 & 10 Απριλίου 2011

16. «Ο σακχαρώδης διαβήτης της κύησης και η επίδρασή του στο περιγεννητικό αποτέλεσμα», Πολύζου Η, Λυκάκης Α, Ευαγγελινάκης Ν., Παναγόπουλος Π, Χρέλιας Χ, Κασσάνος Δ, 4ο Παγκρήτιο Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο Μ/Γ, Χανιά, 9 & 10 Απριλίου 2011

17. «Παθογένεια του Συνδρόμου Οξείας Αναπνευστικής Δυσχέρειας (ARDS)», Ευαγγελινάκης Ν., Λάζαρη Ε., 11ο Επιστημονικό Συνέδριο φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος, Αλεξανδρούπολη, 13-15 Μαϊου 2005

18. «Νεώτερα δεδομένα στην αντιμετώπιση του καρδιογενούς σοκ», Λάζαρη Ε., Ευαγγελινάκης Ν., 11ο Επιστημονικό Συνέδριο φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος, Αλεξανδρούπολη, 13-15 Μαϊου 2005

19. «Παραλλαγές μείζονος θωρακικού πόρου», Δ.Α.Λάππας, Π.Λεονάρδου, Β.Λιασκοβίτης, Γ.Παπγεωργίου, Ι.Λουλακάς, Μ.Φραγκιαδάκης, συνεργάστηκαν ο ιατροδιακαστής Ν.Καρακούκης και οι φοιτητές Ν. Ευαγγελινάκης, Μ.Ρήγα, Α.Χαχαριδάκης, Σ.Μπέλλος, Φ.Σπανάκη, Π.Γεωργόπουλος, Γ.Χαχαριδάκης, 12o Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας, Λάρισα 14-16 Νοεμβρίου 2002

20. «Παραλλαγές των αρτηριών του παγκρέατος», Δ.Α.Λάππας, Π.Λεονάρδου, Ε.Πέπας, Δ.Μυλωνάκη, Ι.Γκισάκης, Η.Καραντώνη, Θ.Καλαμπόκας, Ε.Δηλαβέρης, συνεργάστηκαν οι φοιτητές Ν. Ευαγγελινάκης, Φ.Ντζιώρα, Γ.Χαχαριδάκης, Φ.Σπανάκης, 12o Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας, Λάρισα 14-16 Νοεμβρίου 2002Γ. Αναρτημένες Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια

1. «Bilateral salpingectomy in young patients with ovarian cancer and desire for fertility preservation», Makris M, Evangelinakis N, Bolkas V, Panagopoulos P, Sisristatidis C, Chrelias C. ESGO State of the Art Conference, Follow up in gynaecological malignancies, September 11-13, 2014, Torino

2. «Systematic use of hysteroscopy in the surveillance of patients with endometrial cancer and desire for fertility preservation», Makris M, Bolkas V, Evangelinakis N, Chrelias C, Sisristatidis C. ESGO State of the Art Conference, Follow up in gynaecological malignancies, September 11-13, 2014, Torino

3. «Correlation of hormonal receptor status, Ki-67 and cerbB2 expression with prognosis, invasive recurrence and therapeutic outcomes in ductal carcinoma in situ of the breast», Poulakaki N, Makris G, Evangelinakis N, Bafaloukos D, Siristatidis C, Chrelias C., EBCC, 19-21 March 2014, Glascow

4. «A rare case of Wernicke encephalopathy during pregnancy», Evangelinakis N, Eftichiadis C, Papapanagiotou I, Migkli K, Grammatikakis I., VII Tagung der Deutch-Griechischen Gesellschhaft fur Gynecologie und Geburtshilfe, Corfu, June 15-16, 2013

5. «Homozygous β-thalassemia in pregnancy: a case report», Grammatikakis I, Evangelinakis N, Kortesiadis D, Pantatosakis M, Polyzou E, Chrelias C, VII Tagung der Deutch-Griechischen Gesellschhaft fur Gynecologie und Geburtshilfe, Corfu, June 15-16, 2013

6. «Motherhood, fertility and eutocia in Minoan Crete (3000-1750 BC)», Grammatikakis I, Eftichiadis C, Evangelinakis N, Dimakakos E, VII Tagung der Deutch-Griechischen Gesellschhaft fur Gynecologie und Geburtshilfe, Corfu, June 15-16, 2013

7. «George Papanicolaou in Munich: contacts and influences at the beginning of a legendary scientific career», Grammatikakis I, Evangelinakis N, Dimakakos E, Eftichiadis C, VII Tagung der Deutch-Griechischen Gesellschhaft fur Gynecologie und Geburtshilfe, Corfu, June 15-16, 2013

8. «Case report of a patient with polyarteritis nodosa that was diagnosed during pregnancy», Grammatikakis I, Evangelinakis N, Eftichiadis C, Papapanagiotou I, Mourtzakis S, Kassanos D, VII Tagung der Deutch-Griechischen Gesellschhaft fur Gynecologie und Geburtshilfe, Corfu, June 15-16, 2013

9. «The role of maternal immune system in preterm delivery: a murine model», Evangelinakis N., Polyzou E., Salamalekis G., Kotsaki A., Adamis T., Chrelias C., Giamarellos-Bourboulis E., Kassanos D., 13th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI), Berlin, 04-07 November 2010

10. «Alcasligenes sp.: a novel cause of tubo-ovarian abscess. Case report of a postmenopausal woman and review of the literature», I. Grammatikakis, N. Evangelinakis, D. Kassanos, 7th Athens Congress on Women’s Health & Disease, Athens, 11-13 September 2008

11. «Does overt and subclinical hypothyroidism has an effect on obstetric outcome? A retrospective analysis of 250 cases», I. Grammatikakis, N. Evangelinakis, l. Duntas, D. Kassanos, 7th Athens Congress on Women’s Health & Disease, Athens, 11-13 September 2008

12. «Are women with endometriosis at increased risk for autoimmune thyroid diseases?a retrospective analysis of 300 cases», I. Grammatikakis, N. Evangelinakis, C. Patsouras, l. Duntas, D. Kassanos, 7th Athens Congress on Women’s Health & Disease, Athens, 11-13 September 2008

13. «Robotic application in benign gynecological tumors», I. Grammatikakis, N. Evangelinakis, D. Kassanos, 7th Athens Congress on Women’s Health & Disease, Athens, 11-13 September 2008

14. «Embryonal rhabdomyosarcoma (sarcoma botryoides) of the uterine cervix in a 19-years-old woman treared with fertility sparing surgery and adjuvant chemotherapy: a case report », C. Sykiotis, N. Evangelinakis, E. Polyzou, E. Hintipas, D. Kassanos, 7th Athens Congress on Women’s Health & Disease, Athens, 11-13 September 2008

15. «Prevalence of maternal hypothyroidism in pregnancies complicated with preeclampsia: a retrospective analysis of 60 cases», I. Grammatikakis, N. Evangelinakis, G. Salamalekis, D. Kassanos, 7th Athens Congress on Women’s Health & Disease, Athens, 11-13 September 2008

16. «Reproductive outcome in women with infertility caused by myomas», I. Grammatikakis, N. Evangelinakis, C. Patsouras, D. Kassanos, 7th Athens Congress on Women’s Health & Disease, Athens, 11-13 September 2008

17. «Prevalence of hyperthyroidism and perinatal outcome in cases of hyperemesis gravidarum», I. Grammatikakis, N. Evangelinakis, G. Salamalekis, D. Kassanos, 7th Athens Congress on Women’s Health & Disease, Athens, 11-13 September 2008

18. «Genetic and molecular pathogenesis of endometrial cancer», I. Grammatikakis, N. Evangelinakis, D. Kassanos, 7th Athens Congress on Women’s Health & Disease, Athens, 11-13 September 2008

19. «BRCA2 and Rad 51 protein in breast cancer biology», I. Grammatikakis, N. Evangelinakis, G. Salamalekis, K. Patsuras, D. Kassanos, 11th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI), Paris, 27-30 November 2008

20. «Comparison of BMI and FSH predictive value in women undergoing IVF», I. Grammatikakis, N. Evangelinakis, S. Grapsas, K. Patsuras, D. Kassanos, 11th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI), Paris, 27-30 November 2008

21. «Effectiveness of progesterone in IVF/ICSI outcome in a patient with systematic lupus erythematosus», I. Grammatikakis, N. Evangelinakis, G. Salamalekis, K. Patsuras, D. Kassanos, 11th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI), Paris, 27-30 November 2008

22. «Successful pregnancy one year after treatment with radioactive iodine for thyroid cancer: a Case Report», Grammatikakis I, Evangelinakis N, Chrelias C, Hintipas E, Kassanos D, 13th World Congress of Gynecological Endocrinology, 1o Congresso ISGE Italia, Florence, 28 February-2 March 2008

23. «TVS and endometrial sampling and thin-prep technique as screening test for endometrial lesions and cancer», A. Koutras, K. Salampasis, N. Evangelinakis, H. Polyzou, P. Karakitsos, E. Salamalekis, D. Kassanos, 19th EUROSON congress, Leipzig, Germany, 24-27 Oct 2007

24. «Studio comparativo della idrosonografia con i ecografia transvaginale», Zourla A, Evangelinakis N, Salambasis K, Salamalekis G, Kassanos D, Oikonomou K, Salamalekis E., 83o Congresso Nazionale SIGO 48o Congresso Nazionale AOGOI 15o Congresso Nazionale AGUI. Napoli, Italia, Ottobre 2007.

25. «La violenza durante la gravidanza: rassegna bibliografica», Evangelinakis N., Salamalekis G., Skarpas P., Chrelias C., Salamalekis E., 83° Congresso Nazionale SIGO - 48° Congresso Nazionale - AOGOI 15° Congresso Nazionale AGUI, Napoli, 14-17Ottobre 2007

26. «Porpora Henöch-Schonlein e gestazione», Evangelinakis N., Skarpas P., Salamalekis G., Chrelias C., Oikonomou K., Salamalekis E., 83° Congresso Nazionale SIGO - 48° Congresso Nazionale - AOGOI 15° Congresso Nazionale AGUI, Napoli, 14-17Ottobre 2007

27. «Controllo clinic e biochemico dei neonati alla nascita», Skarpas P, Salamalekis G, Chrelias C, Evangelinakis N, Chaidogiannos C, Loghis C, Salamalekis E., 83o Congresso Nazionale SIGO 48o Congresso Nazionale AOGOI 15o Congresso Nazionale AGUI. Napoli, Italia, Ottobre 2007.

28. «Cerchiaggio cervicale d’ emergenza», Skarpas P., Loghis C., Evangelinakis N., Salamalekis G., Polyzou I., Tassou A., Kassanos D., 83° Congresso Nazionale SIGO - 48° Congresso Nazionale - AOGOI 15° Congresso Nazionale AGUI, Napoli, 14-17Ottobre 2007

29. «Endometrial cancer screening: does body mass index correlate with transvaginal sono-graphic measurement of endometrial thickness?», Patsouras K., Koulolias V., Evangelinakis N., Grapsas S., Chrelias C., Kassanos D., 15th International Meeting of the ESGO, Berlin, October 28- November 1 2007Δ. Αναρτημένες Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια

1. «Μεταστατικός καρκίνος μαστού κατά την κύηση – Αναφορά περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας», Ι. Γραμματικάκης, Ν. Ευαγγελινάκης, Κ. Μίγκλη, Π. Τρομπούκης, Δ. Κασσάνος, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής, Ιωάννινα, 2-4 Μαΐου 2014

2. «Τραχηλική κύηση – Αναφορά περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας», Θ. Χαρδαβέλλας, Ι. Γραμματικάκης, Κ. Μίγκλη, Ι. Παπαπαναγιώτου, Ν. Ευαγγελινάκης, Δ. Κασσάνος, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής, Ιωάννινα, 2-4 Μαΐου 2014

3. «Επιθηλιοειδές μεσοθηλίωμα υπεζωκότα κατά την κύηση – Αναφορά περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας», Ι. Γραμματικάκης, Ν. Ευαγγελινάκης, Χ. Παρθένης, Κ. Μίγκλη, Π. Σκάρπας, Χ. Χρέλιας, Δ. Κασσάνος, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής, Ιωάννινα, 2-4 Μαΐου 2014

4. «Κύηση και βιοχημική μυοπάθεια – Περιγραφή περιστατικού», Ν. Ευαγγελινάκης, Σ. Θεοδώρου, Σ. Γράψας, Ι. Γραμματικάκης, Δ. Καβαθά, Δ. Κασσάνος, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής, Ιωάννινα, 2-4 Μαΐου 2014

5. «Μελέτη της επίδρασης της επισκληριδίου αναλγησίας στη διάρκεια του τοκετού, στην επίπτωση του επεμβατικού τοκετού και το βραχυπρόθεσμο περιγεννητικό αποτέλεσμα», Ι. Γραμματικάκης, Ν. Ευαγγελινάκης, Χ. Παρθένης, Κ. Μίγκλη, Π. Σκάρπας, Δ. Κασσάνος, 40ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο , Αθήνα, 14-17 Μαΐου 2014

6. «Συσχέτιση βιολογικών παραμέτρων απρόωρου τοκετού με τη νεογνική νοσηρότητα κατά τον πρώιμο και όψιμο πρόωρο τοκετό», Ι. Γραμματικάκης, Ν. Ευαγγελινάκης, Κ. Μίγκλη, Ι. Παπαναγιώτου, Ε. Τρακάκης, Δ. Κασσάνος, 40ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο , Αθήνα, 14-17 Μαΐου 2014

7. «Αγενεσία κάτω κοίλης φλέβας και εκτεταμένη εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση κάτω άκρων κατά την κύηση: Παρουσίαση περιστατικού», Ι. Γραμματικάκης, Π. Τρομπούκης, Ν. Ευαγγελινάκης, Χ. Χρέλιας, Χ. Συριστατίδης, Δ. Κασσάνος, 24η Ειδική Σύνοδος Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας, Κυλλήνη, 30 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2014

8. «Προσέγγιση των απώτερων μετεγχειρητικών επιπλοκών στην κινητικότητα των άνω άκρων σε ασθενείς που υπεβλήθησαν σε μαστεκτιμή μετά σύστοιχου λεμφαδενικού καθαρισμού», Ι. Γραμματικάκης, Ν. Ευαγγελινάκης, Σ. Ζερβούδης, Ε. Δημακάκος, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Λεμφολογικής Εταιρείας, Αθήνα, 9-10 Μαΐου 2014

9. «Κλαύδιος Γαληνός – ο εμελιωτής της κατανόησης του κυκλοφορικού συστήματος», Ι. Γραμματικάκης, Ε. Δημακάκος, Ν. Ευαγγελινάκης, Α. Δράκου, Χ. Ευτυχιάδης, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Λεμφολογικής Εταιρείας, Αθήνα, 9-10 Μαΐου 2014

10. «Η επίδραση της παρουσίας ασκίτη προεγχειρητικά στη μετεγχειρητική πορεία ασθενών με προχωρημένο επιθηλιακό καρκίνο ωοθηκών», Ι. Γραμματικάκης, Ν. Ευαγγελινάκης, Β. Μπόλκας, Ε. Δημακάκος, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Λεμφολογικής Εταιρείας, Αθήνα, 9-10 Μαΐου 2014

11. «Διοξίνες και ενδομητρίωση: παθογενετικοί μηχανισμοί», Γραμματικάκης Ι, Μίγκλη Κ, Ευαγγελινάκης Ν, Παπαπαναγιώτου Ι, Καλλές Β, Τρομπούκης Π, Ευτυχιάδης Χ, 39ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 22-25 Μαΐου 2013

12. «Ενδομητρίωση και νεοπλασία: ομοιότητες σε μοριακό και κυτταρικό επίπεδο», Γραμματικάκης Ι, Μίγκλη Κ, Ευαγγελινάκης Ν, Παπαπαναγιώτου Ι, Καλλές Β, Ευτυχιάδης Χ, 39ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 22-25 Μαΐου 2013

13. «Πίστη και θεραπεία», Γραμματικάκης Ι., Ευαγγελινάκης Ν., Παπαπαναγιώτου Ι., Δημακάκος Ε., Καραμάνου Μ., 9η Πανελλήνια Διημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αμφίκλεια, 30 Νοεμβρίου & 1 Δεκεμβρίου 2013.

14. «Η γυναίκα ως ασθενής στο Χριστιανικό Βυζάντιο», Ευαγγελινάκης Ν., Γραμματικάκης Ι., Ευαγγελινάκη Μ., Τρακάκης Ε., Παναγόποπυλος Π., Χρέλιας Χ., 9η Πανελλήνια Διημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αμφίκλεια, 30 Νοεμβρίου & 1 Δεκεμβρίου 2013.

15. «Χειρουργική αντιμετώπιση καλοήθων εξαρτηματικών όγκων: η θέση της λαπαροσκόπησης», Γραμματικάκης Ι., Ευαγγελινάκης Ν., Τρομπούκης Π., Σιούλας Β., Κασσάνος Δ., 11ο Πανελλήνιο συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Αθήνα, 28-31 Μαΐου 2009

16. «Προγνωστική αξία της υστεροσκόπησης σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με απλή υπερπλασία του ενδομητρίου», Γραμματικάκης Ι., Ευαγγελινάκης Ν., Καζάκος Ι., Τρακάκης Ε., Μπουρνάς Ν., Κασσάνος Δ., 11ο Πανελλήνιο συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Αθήνα, 28-31 Μαΐου 2009

17. «Συσχέτιση μητρικού υποθυρεοειδισμού με την εμφάνιση προεκλαμψίας», Γραμματικάκης Ι., Ευαγγελινάκης Ν., Σαλαμαλέκης Γ., Τρακάκης Ε., Κασσάνος Δ., 11ο Πανελλήνιο συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Αθήνα, 28-31 Μαΐου 2009

18. «Υπογονιμότητα και ινομυώματα: ο ρόλος της λαπαροσκόπησης», Γραμματικάκης Ι., Ευαγγελινάκης Ν., Λυκάκης Α., Κρεατσά Μ., Κασσάνος Δ., 11ο Πανελλήνιο συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Αθήνα, 28-31 Μαΐου 2009

19. «Υποθυρεοειδισμός και περιγεννητικό αποτέλεσμα», Γραμματικάκης Ι., Ευαγγελινάκης Ν., Τρακάκης Ε., Χρέλιας Χ., Κασσάνος Δ., 11ο Πανελλήνιο συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Αθήνα, 28-31 Μαΐου 2009

20. «Έκτοπος ενδομητρικός ιστός στο κοιλιακό τοίχωμα: αναφορά περιστατικού και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας», Γραμματικάκης Ι., Ευαγγελινάκης Ν., Χιντιπάς Η., Κασσάνος Δ., 11ο Πανελλήνιο συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Αθήνα, 28-31 Μαΐου 2009

21. «Η δυστοκία ώμων και η επίδρασή της στο περιγεννητικό αποτέλεσμα», Γραμματικάκης Ι., Ευαγγελινάκης Ν., Κρεατσά Μ., Χρέλιας Χ., Κασσάνος Δ., 11ο Πανελλήνιο συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Αθήνα, 28-31 Μαΐου 2009

22. «Περιγραφή περιστατικού επιτυχούς έκβασης κύησης σε γυναίκα με ιστορικό οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου και υπογονιμότητας», Ευαγγελινάκης Ν., Γραμματικάκης Ι., Μπατάλιας Λ., Κασσάνος Δ., 11ο Πανελλήνιο συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Αθήνα, 28-31 Μαΐου 2009

23. «Περιγραφή περιστατικού θρόμβωσης των εν τω βάθει αγγείων του αριστερού κάτω άκρου στο πρώτο τρίμηνο της κύησης», Ευαγγελινάκης Ν., Γραμματικάκης Ι., Μπατάλιας Λ., Κασσάνος Δ., 11ο Πανελλήνιο συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Αθήνα, 28-31 Μαΐου 2009

24. «Αιμορραγίες πρώτου τριμήνου κύησης και περιγεννητικό αποτέλεσμα», Ευαγγελινάκης Ν., Γραμματικάκης Ι., Πολύζου Η., Κρεατσά Μ., Σκάρπας Π., Κασσάνος Δ., 11ο Πανελλήνιο συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Αθήνα, 28-31 Μαΐου 2009

25. «Συσχέτιση των επιπέδων προλακτίνης και TSH με την έκβαση κύκλων IVF», Γραμματικάκης Ι., Ευαγγελινάκης Ν., Σαλαμαλέκης Γ., Πατσούρας Κ., Κασσάνος Δ., 11ο Πανελλήνιο συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Αθήνα, 28-31 Μαΐου 2009

26. «Επίπεδα TSH, προλακτίνης και IVF σε γυναίκες με δυσλειτουργία του θυρεοειδούς και ενδομητρίωση», Γραμματικάκης Ι., Ευαγγελινάκης Ν., Σαλαμαλέκης Γ., Γράψας Σ., Πατσούρας Κ., Κασσάνος Δ., 11ο Πανελλήνιο συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Αθήνα, 28-31 Μαΐου 2009

27. «Αποτελεσματικότητα IVF σε περιπτώσεις υπερηχογραφικής διάγνωσης PCO», Γραμματικάκης Ι., Ευαγγελινάκης Ν., Σαλαμαλέκης Γ., Γράψας Σ., Πατσούρας Κ., Κασσάνος Δ., 11ο Πανελλήνιο συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Αθήνα, 28-31 Μαΐου 2009

28. «Η λαπαροσκοπική τεχνική στην αντιμετώπιση των καλοήθων μορφωμάτων των ωοθηκών: αναδρομική μελέτη 98 περιστατικών», Γραμματικάκης Ι., Ευαγγελινάκης Ν., Χαϊδόγιαννος Κ., Πατσούρας Κ., Μπουρνάς Ν., Κασσάνος Δ., 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδομητρίωσης & 3ο Συνέδριο Ενδοσκόπησης με διεθνή συμμετοχή, Ηράκλειο, 17-19 Οκτωβρίου 2008

29. «Η επίπτωση κακοήθων νεοπλασιών σε γυναίκες με σοβαρού βαθμού ενδομητρίωση. Αναδρομική μελέτη 367 περιστατικών», Γραμματικάκης Ι., Ευαγγελινάκης Ν., Συκιώτης Κ., Τρομπούκης Π., Πατσούρας Κ., Κασσάνος Δ., 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδομητρίωσης & 3ο Συνέδριο Ενδοσκόπησης με διεθνή συμμετοχή, Ηράκλειο, 17-19 Οκτωβρίου 2008

30. «Συσχέτιση της σοβαρής φλεγμονώδους νόσου της πυέλου με τις ενδομητριωσικές κύστεις ωοθηκών. Αναδρομική μελέτη 3 ετών», Γραμματικάκης Ι., Ευαγγελινάκης Ν., Χρέλιας Χ., Μπουρνάς Ν., Σαλαμαλέκης Γ., Κασσάνος Δ., 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδομητρίωσης & 3ο Συνέδριο Ενδοσκόπησης με διεθνή συμμετοχή, Ηράκλειο, 17-19 Οκτωβρίου 2008

31. «Συγκριτική μελέτη λαπαροσκόπησης και λαπαροτομής στην αντιμετώπιση των καλοήθων παθήσεων των ωοθηκών. Μελέτη 108 περιστατικών», Γραμματικάκης Ι., Ευαγγελινάκης Ν., Καρανικολόπουλος Π., Χαϊδόγιαννος Κ., Μπουρνάς Ν., Κασσάνος Δ., 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδομητρίωσης & 3ο Συνέδριο Ενδοσκόπησης με διεθνή συμμετοχή, Ηράκλειο, 17-19 Οκτωβρίου 2008

32. «Συγκριτική μελέτη λαπαροσκόπησης και λαπαροτομής στην αντιμετώπιση των δερμοειδών κύστεων ωοθήκης. Μελέτη 50 περιστατικών», Γραμματικάκης Ι., Πολύζου Η., Ευαγγελινάκης Ν., Σιάσσου Ζ., Σαλαμαλέκης Γ., Μπουρνάς Ν., Κασσάνος Δ., 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδομητρίωσης & 3ο Συνέδριο Ενδοσκόπησης με διεθνή συμμετοχή, Ηράκλειο, 17-19 Οκτωβρίου 2008

33. «Η αξία της υστεροσκόπησης σε περιπτώσεις παθολογικής κολπικής αιμόρροιας: αναδρομική μελέτη 150 περιστατικών», Γραμματικάκης Ι., Καζάκος Ι., Πολύζου Η., Ευαγγελινάκης Ν., Σαλαμαλέκης Γ., Μπουρνάς Ν., Κασσάνος Δ., 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδομητρίωσης & 3ο Συνέδριο Ενδοσκόπησης με διεθνή συμμετοχή, Ηράκλειο, 17-19 Οκτωβρίου 2008

34. «Παρακολούθηση κύησης σε γυναίκα με γνωστή διαταραχή πηκτικότητας», Λ. Μπατάλιας, Ν. Ευαγγελινάκης, Η. Πολύζου, Ι. Καζάκος, Δ. Κασσάνος, 2ο Διαπανεπιστημιακό Διανοσοκομειακό Συνέδριο Μαιευτικής Γυναικολογίας με διεθνή συμμετοχή, Ηράκλειο, 5-7 Οκτωβρίου 2007

35. «Σπάνιο περιστατικό νόσου Crohn και κύησης επιπλακείσας με προεκλαμψία», Γ. Σαλαμαλέκης, Ν. Ευαγγελινάκης, Π. Σκάρπας, Χ. Χρέλιας, Γ. Πέρρος, Ε. Σαλαμαλέκης, 2ο Διαπανεπιστημιακό Διανοσοκομειακό Συνέδριο Μαιευτικής Γυναικολογίας με διεθνή συμμετοχή, Ηράκλειο, 5-7 Οκτωβρίου 2007

36. Σπάνιο περιστατικό γυναίκας με κοιλιοπεριτοναϊκή αναστόμωση – επιτυχής έκβαση κυήσεως., Λ. Μπατάλιας. Ν. Μπουρνάς, Η. Πολύζου, Ν. Ευαγγελινάκης, Δ. Κασσάνος, 2ο Διαπανεπιστημιακό Διανοσοκομειακό Συνέδριο Μαιευτικής Γυναικολογίας με διεθνή συμμετοχή, Ηράκλειο, 5-7 Οκτωβρίου 2007.

37. «Συσχέτιση του δείκτη μάζας σώματος(ΒΜΙ) με το διακολπικά μετρούμενο πάχους ενδομητρίου σε γυναίκες με καρκίνο ενδομητρίου», Κ. Πατσούρας, Β. Κουλουλίας, Ν. Ευαγγελινάκης, Σ. Γράψας, Α. Ζούρλα, Χ. Χρέλιας, Δ. Κασσάνος, 2ο Διαπανεπιστημιακό Διανοσοκομειακό Συνέδριο Μαιευτικής Γυναικολογίας με διεθνή συμμετοχή, Ηράκλειο, 5-7 Οκτωβρίου 2007

38. «Σπάνιο περιστατικό με εμφάνιση θρομβοφλεβίτιδας των εν τω βάθει αγγείων του κάτω άκρου στην αρχή της κυήσεως», Λ. Μπατάλιας, Ν. Ευαγγελινάκης, Η. Πολύζου, Π. Καρανικολόπουλος, Δ. Κασσάνος, 2ο Διαπανεπιστημιακό Διανοσοκομειακό Συνέδριο Μαιευτικής Γυναικολογίας με διεθνή συμμετοχή, Ηράκλειο, 5-7 Οκτωβρίου 2007

39. «Λειομύωμα ωοθήκης», Σ. Διαμαντοπούλου, Ν. Ευαγγελινάκης, Π. Τρομπούκης, Κ. Συκιώτης, Ε. Σαλαμαλέκης, 2ο Διαπανεπιστημιακό Διανοσοκομειακό Συνέδριο Μαιευτικής Γυναικολογίας με διεθνή συμμετοχή, Ηράκλειο, 5-7 Οκτωβρίου 2007

40. «Παρουσίαση περιστατικού με νόσο Paget του αιδοίου», Ν. Ευαγγελινάκης, Κ. Χαϊδόγιαννος, Η. Πολύζου, Π. Καρανικολόπουλος, Κ. Συκιώτης, Ε. Σαλαμαλέκης, 2ο Διαπανεπιστημιακό Διανοσοκομειακό Συνέδριο Μαιευτικής Γυναικολογίας με διεθνή συμμετοχή, Ηράκλειο, 5-7 Οκτωβρίου 2007

41. «Χρήση αναρροφητικής εμβρυουλκίας και περιγεννητικό αποτέλεσμα», Ν. Ευαγγελινάκης, Π. Καρανικολόπουλος, Σ. Μακρυδήμα, Γ. Σαλαμαλέκης, Ε. Σαλαμαλέκης, 2ο Διαπανεπιστημιακό Διανοσοκομειακό Συνέδριο Μαιευτικής Γυναικολογίας με διεθνή συμμετοχή, Ηράκλειο, 5-7 Οκτωβρίου 2007

42. «Εμβρυϊκό ραβδομυοσάρκωμα του τραχήλου της μήτρας σε 19χρονο κορίτσι που αντιμετωπίστηκε επιτυχώς διαφυλάσσοντας τη γονιμότητα», Ν. Ευαγγελινάκης, Σ. Διαμαντοπούλου, Γ. Σαλαμαλέκης, Π. Καρανικολόπουλος, Κ. Σαλαμπάσης, Κ. Συκιώτης, Ε. Σαλαμαλέκης, 2ο Διαπανεπιστημιακό Διανοσοκομειακό Συνέδριο Μαιευτικής Γυναικολογίας με διεθνή συμμετοχή, Ηράκλειο, 5-7 Οκτωβρίου 2007

43. «Ηenoch-Schönlein και κύηση: παρουσίαση κλινικού περιστατικού και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας», Ευαγγελινάκης Ν., Σκάρπας Π., Γρουζή Ε., Τραυλού Α., Σαλαμαλέκης Ε., 4ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής, Αθήνα, 1-2 Ιουνίου 2007.

44. «Συγκριτική μελέτη διακολπικού υπερηχογραφήματος και υδρο-υστερο-υπερηχογραφήματος στη διάγνωση της παθολογίας της ενδομητρικής κοιλότητας», Ζούρλα Αν, Ευαγγελινάκης Ν, Σαλαμπάσης Κ, Κασσάνος Δ., 4ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής, Αθήνα, 1-2 Ιουνίου 2007.

45. «Υπερέμμεση κύησης, υπερθυρεοειδισμός και περιγεννητικό αποτέλεσμα», Κ.Χαϊδόγιαννος, Σ.Μακρυδήμα, Ν. Ευαγγελινάκης, Γ.Αλεξανδρής, Γ.Σαλαμαλέκης, Π.Καρανικολόπουλος, Ε.Σαλαμαλέκης, 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής με διεθνή συμμετοχή, Αθήνα, 2-4 Μαρτίου 2007.

46. «Ιστορική αναδρομή της μελέτης των αγγείων», Π. Α. Λεονάρδου, Ι. Γκισάκης. Συνεργάστηκαν οι φοιτητές: Μ. Ρήγα, Κ. Διαμαντή, Μ. Κονδύλη, Ν. Ευαγγελινάκης, Γ. Δημητρόπουλος, 9ο Επιστημονικό Συνέδριο φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος, Αθήνα, 9-11 Μαΐου 2003

47. «Ανατομο-ακτινολογική μελέτη των βασικών γαγγλίων του τελικού εγκεφάλου», Δ.Α. Λάππας, Π.Α. Λεονάρδου, Ν. Παπαδόπουλος. Συνεργάστηκαν ο ιατροδικαστής Ν. Καρακούκης και οι φοιτητές: Ν. Ευαγγελινάκης, Μ. Ρήγα, Φ. Ντζιώρα, Γ. Μίχας, 9ο Επιστημονικό Συνέδριο φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος, Αθήνα, 9-11 Μαΐου 2003

48. «Παραθυρεοειδείς αδένες: το νομόγραμμα, η θέση και οι υπεράριθμοι αδένες», Δ.Α.Λάππας, Γ.Πιπερίγκος, Κ.Ρεβένας, Π.Λεονάρδου, Β.Λιασκοβίτης, Σ.Γούλας, συνεργάστηκαν ο ιατροδιακαστής Ε.Νόνας και οι φοιτητές Ν. Ευαγγελινάκης, Μ.Ρήγα, Ν.Σταυρόπουλος, Γ.Χαχαριδάκης, Α.Δίγκλια, 11ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή, Χανιά 1-3 Νοεμβρίου 2002.

49. «Oι αρτηριακοί σχηματισμοί του πήχυ», Δ.Α.Λάππας, Χ.Τάκη, Β.Λιασκοβίτης, Σ.Γούλας, Χ.Χριστογιάννης, Ι.Γκισάκης, Ε.Μομφεράτου, συνεργάστηκαν οι φοιτητές Ν. Ευαγγελινάκης, Φ.Ντζιώρα, Θ.Παππά, Μ.Γιαννίρη, Α.Δουμουλάκης, Μ.Ρήγα, 1ο Πανελλήνιο συνέδριο τμήματος ώμου αγκώνος, Αθήνα 26-28 Απριλίου 2002.

50. «Ο θυρεοειδής αδένας σε σχέση με το φύλο και την ηλικία στον ελληνικό πληθυσμό», Δ.Α.Λάππας, Α.Αντωνίου, Π.Λεονάρδου, Κ.Ρεβένας, Σ.Γούλας, Ι.Γκισάλης, Α.Λαμπαδαρίου, Δ.Κούτρας, συνεργάστηκαν ο ιατροδιακαστής Χ.Λευκίδης και οι φοιτητές Ν. Ευαγγελινάκης, Γ.Δημητρόπουλος, Σ.Μιχαήλ, Γ.Μίχας, Μ.Κονδύλη, Ι.Πολιτικός, Σ.Ράπτη, Γ.Χαχαριδάκης, Ε.Παυλάκης, 8ο Επιστημονικό Συνέδριο φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος, Ιωάννινα, 19-21 Απριλίου 2002.

51. «Ανατομο-ακτινολογική μελέτη των βασικών γαγγλίων του τελικού εγκεφάλου», Δ.Α. Λάππας, Π.Α. Λεονάρδου, Κ.Στριγγάρης, συνεργάστηκαν ο ιατροδιακαστής Ν.Καρακούκης και οι φοιτητές Ν. Ευαγγελινάκης, Μ.Ρήγα, Φ.Ντζιώρα, Γ.Μίχας, 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής-Διεθνές Χειρουργικό Forum 2002, Αθήνα, 9-12 Νοεμβρίου 2002.

52. «Παραλλαγές της κυστικής αρτηρίας», Δ.Α.Λάππας, Π.Λεονάρδου, Η.Καραντώνης, Α.Ζαβερδινός, Ι.Παπακώστας, Π.Φραγκιαδάκη, Δ.Αλεξίου, Ε.Τσιάνος, συνεργάστηκαν ο ιατροδιακαστής Ν.Καρακούκης και οι φοιτητές Ν. Ευαγγελινάκης, Μ.Ρήγα, Ι.Πολιτικός, Γ.Μίχας, Α.Καραμάνου, Μ.Κονδύλη, Στ.Μπέλλος, 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής-Διεθνές Χειρουργικό Forum 2002, Αθήνα, 9-12 Νοεμβρίου 2002.