ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Oι γυναικολογικές επεμβάσεις που πραγματοποιούνται είναι όλες όσες αφορούν την παθολογία του κόλπου, της μήτρας, των σαλπίγγων και των ωοθηκών και μπορούν ανάλογα με την ένδειξη να γίνουν είτε με τις κλασσικές χειρουργικές μεθόδους (λαπαροτομία – δηλ. διάνοιξη κοιλιακών τοιχωμάτων) είτε με τις σύγχρονες όπως λαπαροσκόπηση ή υστεροσκόπηση.