ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

Οι κλασσικοί φάκελοι ασθενών που βασίζονται στη καταγραφή των δεδομένων του ασθενή σε χαρτί αδυνατούν να συγκρατούν μεγάλο όγκο πληροφοριών με αποτέλεσμα ο φάκελος να γίνεται ογκώδης, να χάνονται δεδομένα και γενικά να μην υπάρχει μια χρονική συσχέτιση των διαφόρων εξετάσεων με το ιστορικό και τις κλινικές εξετάσεις του ασθενή. Το χαρτί, ως υλικό χαρακτηρίζεται από κάποια σημαντικά μειονεκτήματα έναντι των καινούργιων ψηφιακών τεχνολογιών επεξεργασίας και αναπαράστασης των πληροφοριών, αφού μπορεί να καταστραφεί εύκολα και η διαδικασία της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας θεωρείται μια χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία στην περίπτωση μεγάλου όγκου πληροφοριών. Ωστόσο, το πιο σημαντικό του μειονέκτημα είναι η διαθεσιμότητά του μόνο σε ένα μέρος σε μια δεδομένη χρονική στιγμή.

Με τον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενή, όπου περιλαμβάνονται συγκεντρωμένες όλες οι πληροφορίες της κάθε επίσκεψης με αποτελεσματικό τρόπο, εκμεταλλευόμαστε τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών με σκοπό την παροχή καλύτερης και ποιοτικότερης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στον ασθενή. Δίνεται ανά πάσα χρονική στιγμή η δυνατότητα ελέγχου παλαιότερων εικόνων από υπερηχογραφικές ή κολποσκοπικές εξετάσεις και συσχέτισή τους με το παρόν, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται στο ακέραιο το ιατρικό απόρρητο.