ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΗΣΗ

Η υστεροσκόπηση χρησιμοποιείται για τη διάγνωση ή θεραπεία προβλημάτων που σχετίζονται με τη μήτρα. Το υστεροσκόπιο είναι ένα μικρό εργαλείο, ιδιαίτερα λεπτό με ειδικό φωτισμό, σαν τηλεσκόπιο. Εισέρχεται στη μήτρα μέσω του κόλπου. Το υστεροσκόπιο μεταφέρει την εικόνα του εσωτερικού της μήτρας σε οθόνη, ενώ άλλα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν θεραπευτικά, παράλληλα με τη χρήση του υστεροσκόπιου.

Ένας από τους πιο συχνούς λόγους πραγματοποίησης υστεροσκόπησης είναι για να βρεθεί η αιτία μη φυσιολογικής κολπικής αιμορραγίας. Ανώμαλη αιμορραγία μπορεί να σημαίνει ότι η έμμηνος ρύση μιας γυναίκας είναι εντονότερη ή διαρκεί περισσότερο από το συνηθισμένο ή εμφανίζεται λιγότερο συχνά ή πιο συχνά από το κανονικό. Η αιμόρροια στα μεσοδιαστήματα της εμμήνου ρύσεως δεν είναι, επίσης, φυσιολογική.

Η υστεροσκόπηση χρησιμοποιείται, επιπλέον, και στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• για την αφαίρεση συμφύσεων της μήτρας, που προκλήθηκαν από λοιμώδη παράγοντα ή από παλαιότερες χειρουργικές επεμβάσεις
• για τη διερεύνηση της αιτίας επαναλαμβανόμενων αποβολών, στις περιπτώσεις που μια γυναίκα έχει περισσότερες από δύο συνεχόμενες αποβολές
• για τον εντοπισμό ενδομήτριου σπειράματος
• για την πραγματοποίηση στείρωσης, κατά την οποία το υστεροσκόπιο χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση μικρών εμφυτευμάτων στις σάλπιγγες ως μόνιμο αντισυλληπτικό μέτρο.

Πριν από τη διαδικασία της υστεροσκόπησης, μπορεί να σας δοθεί ένα φάρμακο για να σας βοηθήσει να χαλαρώσετε, και γενική ή τοπική αναισθησία για να εμποδίσει τον πόνο. Αν έχετε γενική αναισθησία, δεν θα έχετε τις αισθήσεις σας κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Η υστεροσκόπηση μπορεί να γίνει στο ιδιωτικό ιατρείο είτε σε νοσοκομείο. Θα πρέπει να προγραμματιστεί η επέμβαση όταν δεν έχετε έμμηνο ρύση. Για να γίνει η επέμβαση πιο εύκολη, ο γυναικολόγος ίσως να χρειαστεί να διαστείλει (ανοίξει) τον τράχηλο της μήτρας σας πριν την υστεροσκόπηση. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με τη χορήγηση φαρμάκων ή με την τοποθέτηση ειδικών εργαλείων-διαστολέων στον τράχηλο. Πρώτα εισάγεται στον κόλπο ένας κολποδιαστολέας και στη συνέχεια ακολουθεί το υστεροσκόπιο το οποίο προωθείται απαλά στη μήτρα μέσω του τραχήλου. Αέριο διοξείδιο του άνθρακα ή κατάλληλο υγρό, όπως ορός (αλατούχο διάλυμα), θα τοποθετηθεί μέσω του υστεροσκόπιου στη μήτρα σας για να τη διαστείλει. Το αέριο ή υγρό βοηθά τον γιατρό σας να δει το ενδομήτριο με μεγαλύτερη ευκρίνεια. Η ποσότητα υγρού που χρησιμοποιείται ελέγχεται προσεκτικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Ο γιατρός σας μπορεί να εκτιμήσει το ενδομήτριο σας και τα σαλπιγγικά στόμια κοιτώντας μέσα από το υστεροσκόπιο. Σε περίπτωση που χρειαστεί βιοψία ή κάποια άλλη διαδικασία (π.χ. εξαίρεση πολύποδα), τότε μικρά όργανα θα πρέπει να περάσουν μέσα από το υστεροσκόπιο.

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει και η υστεροσκόπηση ιατρείου (office hysteroscopy) κατά την οποία δεν απαιτείται η χρήση τοπικής ή γενικής αναισθησίας, ούτε η διαστολή του τραχήλου. Στην περίπτωση αυτή εισάγεται απευθείας ένα ιδιαίτερα λεπτό υστεροσκόπιο στον κόλπο και προωθείται στη μήτρα χωρίς την εισαγωγή κολποδιαστολέα. Το μειονέκτημά της είναι ότι δε μπορεί να εισαχθούν μέσα από αυτό το υστεροσκόπιο εργαλεία και έτσι ενδείκνυται μόνο σε περιπτώσεις διαγνωστικής και μόνο υστεροσκόπησης.

Αναφορικά με την ανάρρωση από την υστεροσκόπηση, οι γυναίκες μπορούν να επιστρέψουν σπίτι τους λίγο μετά την επέμβαση. Σε περίπτωση που έχει γίνει χρήση γενικής αναισθησίας, μπορεί να χρειαστεί να περιμένετε έως ότου συνέλθετε από την επήρεια της αναισθησίας.